xlarge_20210311132106_beko_psygeio_ntoulapa_nofrost_inox_gne60531xn