xlarge_20210722104704_rohnson_r_2330_tostiera_griliera_me_apospomenes_plakes_gia_2_tost_2000w