Στερεοφωνικό σύστημα AEG Music center CD / MP3 και λειτουργία Bluetooth

Στερεοφωνικό σύστημα AEG Music center CD / MP3 και λειτουργία Bluetooth.