Ρετρό Ραδιόφωνο/ Πίκαπ, 3ων ταχυτήτων

Ρετρό Ραδιόφωνο/ Πίκαπ, 3ων ταχυτήτων.